Ürün Sepetinize Eklendi

Sepete Git

İADE POLİTİKASI
 
SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ


Satıcı, sözleşme konusu hizmeti sözleşmede belirtilen niteliklere uygun bir şekilde sunmaktan sorumludur. Satıcı, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren hizmeti durdurmayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta hizmet tedarik edebilir. Satıcı hizmetin sunulmasının ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI hizmetin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmet varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya ifa süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın hizmeti iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir.

İade Ek Notlar;

İade Bildirim E-posta : info@ankarabilgisayartoptancisi.com

Kusurlu ürünler için
Bu; ürün yanlışsa, taşıma sırasında hasar gördüyse veya kusurluysa ÜRÜN AMBALAJI AÇILMADAN korunaklı ORJİNAL PAKETİ ile göndermeniz önem arz etmektedir.

Müşteri pişmanlığı için
Müşterinin yanlış ürünü satın alması, ürünü satın almaktan vazgeçmesi veya ürün bedeninin müşteriye uymaması durumunda Müşteri Sorumluluğundadır.

Müşteriler, ürünü   
7 Gün içerisinde iade işlem süreçlerini başlatabilirler.
Tatil günleri 7 gün üzerine eklenemez.

CAYMA HAKKI


ALICI, sözleşme konusu hizmetle ilgili sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması gerekir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya sunulan hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde hizmet bedeli ALICIya iade edilir (Sunulan hizmetin bedeli hariç tutulmak üzere). Fatura aslı gönderilmezse, ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.